Vijf keer per jaar, (tweede vrijdag van februari, april, juni, september en november) op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg. Er zijn korte presentaties over ‘actuele’ historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd op de ‘zeepkist’. Verder is er een drankje, een broodje en een kop soep (voor eigen rekening).
De toegang is gratis.
Volgende: 2019-06-14
Geachte heer, mevrouw, De volgende Historische Herberg van Arnhem, op vrijdag 14 juni a.s. in de Molenplaats, staat geheel in het teken van het 10-jarig bestaan van de Herberg. Hoe het programma er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. We willen dat ook graag laten afhangen van uw inbreng. Als u een bijzondere herinnering hebt aan een quiz, een interview, een muzikaal intermezzo of een verhaal dat in de afgelopen 10 jaar in de Herberg is gepresenteerd, dan stellen we het op prijs als u ons laat weten om welke presentatie het gaat en waarom het voor u een bijzondere presentatie is geweest. U kunt dat doen door deze mail te beantwoorden, of door een bericht te sturen naar pers@molenplaatssonsbeek.nl. Met vriendelijke groet, namens alle Herbergiers, Sjaak Boom

Werkgroep Historische Herberg Arnhem.