.Laatste: 2018-11-09
Onderwerpen
Vijf keer per jaar, (tweede vrijdag van februari, april, juni, september en november) op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg. Er zijn korte presentaties over ‘actuele’ historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd op de ‘zeepkist’. Verder is er een drankje, een broodje en een kop soep (voor eigen rekening).
De toegang is gratis.
Volgende: 2019-02-08
De Historische Herberg van 9 november was weer druk bezocht en het programma hield zich keurig aan de afgesproken tijd. De drie presentaties waren totaal verschillend; dat is juist het aantrekkelijke van de Herberg en de muzikale afsluiting door Novo Cantare was indrukwekkend.

1 De Knekelsteeg
De Knekelsteeg was voorheen een smalle steeg benoorden de begraafplaats van de Grote- of Eusebiuskerk. In het kader van de aanleg van de Sint-Jansbeek door de Arnhemse binnenstad is vorig jaar op deze begraafplaats archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op een relatief geringe oppervlakte zijn hier meer dan 700 skeletten opgegraven. In opdracht van de gemeente Arnhem wordt de opgraving momenteel uitgewerkt door onder andere Willem Baetsen en Gerben Zielman van RAAP (archeologisch onderzoek). Gerben Zielman gaf uitleg over de geschiedenis van de Knekelsteeg, het knekelhuis en de graven aan de ‘koude kant’ van de kerk. Willem Baetsen die momenteel bezig is met het fysisch-antropologisch onderzoek van de opgegraven skeletten, gaf uitleg geven over wat hij tot nu toe aan de hand van het botmateriaal heeft ontdekt en wat voor beeld we nu hebben over de wijze van begraven en herbegraven.

2 De Heer van Meinerswijk en de Tachtigjarige oorlog
Het geslacht Van Gendt was zo’n honderd jaar eigenaar van de heerlijkheid Meinerswijk. Cornelis van Gendt en zijn zoon Barthold van Gendt waren belangrijke diplomaten voor Gelderland tijdens de tachtigjarige oorlog. Geert Visser vertelde hoe de Heer van Meinerswijk betrokken raakte bij de onderhandelingen die leidden tot de Vrede van Münster en waarom hij op het beroemde schilderij dat Gerard ter Borch van de ondertekening van dat vredesverdrag maakte, vooraan in het midden staat.

3 Liederen van Herman Strategier
Dertig jaar geleden overleed Herman Strategier, organist en componist die door velen wordt beschouwd als de meest onderschatte componist van Nederland van de twintigste eeuw. Strategier, die in Arnhem is geboren, volgt in 1935 zijn vader op als dirigent-organist van de Walburgiskerk. In september 1944 moet het gezin Strategier evacueren. Omdat de Walburgiskerk aan het oorlogsgeweld ten prooi is gevallen, vervolgt hij zijn loopbaan elders en wordt docent aan diverse conservatoria in Nederland. Maar Arnhem is hij niet vergeten: in 1955 maakt hij de Arnhemsche psalm, een oratorium op basis van psalm 91, de psalm die Kate ter Horst tijdens de Slag om Arnhem voordroeg aan de honderden gewonde en stervende Engelse soldaten in haar huis in Oosterbeek. Het Arnhems kamerkoor Novo Cantare zong vier liederen van Strategier, nadat John Holvast, die een leerling van hem was op het Utrechts conservatorium, herinneringen aan hem ophaalde.

Werkgroep Historische Herberg Arnhem.