.Laatste: 2023-09-08
Onderwerpen
Vijf keer per jaar, (tweede vrijdag van februari, april, juni, september en november) op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg. Er zijn korte presentaties over "actuele" historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd op de "zeepkist". Verder is er een drankje, een broodje en een kop soep (voor eigen rekening).
De toegang is gratis.

Kijk in het archief of klik hier voor het Mailformulier:

Volgende Herberg staat gepland
op 2023-11-10

Er worden tijdens de herberg video-opnames gemaakt voor deze website. Met het bijwonen van de herberg gaat u daarom akkoord dat u in deze video’s te zien zult zijn.
Herberg 8 september 2023
Vrijdag 8 september gaat De Historische Herberg Arnhem zijn vijftiende seizoen in, in De Lommerd, Spijkerstraat 185a.
Tussen 17.00 en 19.00 uur wordt op een ontspannen maar gedegen wijze ingegaan op historische thema's:1 Velper Geërfden en Arnhem
Dit jaar wordt uitgebreid gevierd dat in 1573 de schoutambten Rheden en Velp werden samengevoegd. Bij deze 450-jarige viering zijn ook nadrukkelijk 'De Geërfden van Velp' betrokken. 'Schout' Judit Wassing vertelt over de geschiedenis van deze instelling en zal specifiek ingaan op de relatie tussen de Geërfden en hun westelijke buur, de stad Arnhem.

2 Duiken in het verleden van De Grift
De Grift, de eerst gegraven trekvaart in Nederland, werd in 1609 in gebruik genomen en was een eeuw lang een belangrijke verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. Bij Elden bevond zich een sluis in dit kanaal. Extreem hoogwater en ijsgang in 1711 heeft deze sluis verwoest. Bij deze dijkdoorbraak is de kolk 't Zwaantje in Elden ontstaan. Bijzonder is de ontdekking in de kolk van restanten van de Griftsluis. Rik Joziasse, een van de duikers en onderwaterarcheologen, vertelt precies hoe ze te werk zijn gegaan en wat ze aantroffen.

3 Top Tien zichtbare oorlogsschade
Tussen september 1944 en april 1945 is Arnhem zo zwaar beschoten dat tien procent van alle woonhuizen onherstelbaar verwoest raakte en 99 procent van de overige huizen schade opliep. Vrijwel alle beschadigingen zijn vervangen of hersteld, maar toch zijn hier en daar nog sporen van de beschietingen terug te vinden. Militair historicus Frank van Lunteren presenteert zijn persoonlijke top-tien van nog zichtbare oorlogsschade in Arnhem.

4 De 5 minuten van Egbert Bouwhuis 001
Elke herberg zal Egbert Bouwhuis een korte column houden over historische punten in het Spijkerkwartier. Deze eerste column ging over de St. Martinuskerk. De St. Martinuskerk is een rooms-katholieke kerk in de Steenstraat bij het Velperplein uit 1876.

Werkgroep Historische Herberg Arnhem