Vijf keer per jaar, (tweede vrijdag van februari, april, juni, september en november) op vrijdagmiddag van 17.00 tot 19.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Arnhem, welkom in de Historische Herberg. Er zijn korte presentaties over "actuele" historische zaken en iedereen die iets te melden heeft over zijn historische activiteit krijgt twee minuten spreektijd op de "zeepkist". Verder is er een drankje, een broodje en een kop soep (voor eigen rekening).
De toegang is gratis.

Kijk in het archief of klik hier voor het Mailformulier:

Volgende Herberg staat gepland
op 2023-06-09

Er worden tijdens de herberg video-opnames gemaakt voor deze website. Met het bijwonen van de herberg gaat u daarom akkoord dat u in deze video’s te zien zult zijn.
Herberg 9 juni 2023
Vrijdag 9 juni is er weer een Historische Herberg Arnhem in De Lommerd, Spijkerstraat 185a.
Tussen 17.00 en 19.00 uur wordt op een ontspannen maar gedegen wijze ingegaan op historische thema's:1 Achttiende-eeuwse tabaksonenigheid
In de achttiende eeuw kende Arnhem een levendige handel in regionale tabak. De bladeren werden van de Veluwe, de Liemers en de Betuwe naar de Waag in Arnhem gebracht. Daar werd de tabak gewogen en gekeurd. Marten Brascamp geeft een beeld van die tabaksteelt en -handel aan de hand van een rechtszaak uit 1780. Daarin stond de Arnhemse Rut Buijink - naar eigen zeggen een gerenommeerd tabaksteler - tegenover Meijer en Lapidoth, twee tabakskooplieden uit diezelfde stad. De inzet was de kwaliteit van het geleverde product.

2 Arnhem 750 jaar stadsrechten, 1983
Over tien jaar mag Arnhem zich 800 jaar lang een stad noemen. De voorbereidingen voor die viering beginnen dit jaar. Om inspiratie daarvoor op te doen, kijkt Gerth van Roden, die in 1983 een jaar de rol van graaf Otto II vervulde, terug op de festiiteiten rondom 'Arnhem 750 jaar'. In zijn terugblik maakt hij gebruik van tot nu toe ongepubliceerde foto's van zijn eigen fotopersbureau.

3 Arnhemmers en hun volkstuintjes, 1940-1944
Onder het motto 'Nederland voedt zichzelf' probeerde de overheid vanaf 1939 om de Nederlandse landbouweconomie onafhankelijk te maken van import uit het buitenland. Een van de maatregelen was om gemeenten te stimuleren om elk stukje braakliggend terrein zelf te gaan bebouwen of als volkstuintjes aan hun inwoners uit te geven. Historicus Onno Boonstra vertelt dat Arnhem dit laatste zo voortvarend deed dat het aantal Arnhemmers met een volkstuintje spectaculair steeg van vierendertig in 1940 tot maar liefst 9.000 in 1944. Maar was dat wel echt zo, of was er sprake van fraude?

Werkgroep Historische Herberg Arnhem